Tehlikeli madde gönderilerinizi Karayolu (ADR) ile gönderirken TMGD Taşıma Evrakı bir diğer adıyla ADR Taşıma Evrakı oluşturulmalıdır. Aynı şekilde Tehlikeli Maddelerinizi Karayolu+Denizyolu+Havayolu ile gönderirken en az 2 modu kullanıyorsanız Tehlikeli Madde Deglerasyon Formu oluşturmalısınız. Bu forma Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Evrakı’da denilmektedir. GRP olarak, bütün modlarda yetki sahibi tek firma olarak, Mühendis ve Danışman kadromuz ile her gönderinizi en hızlı ve güvenli şekilde göndermeniz için daima yanınızdayız.

RID, IMDG, IATA ve ICAO konvansiyonları uyarınca belgelendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile Tehlikeli maddelerin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayoluyla taşımacılığına ilişkin her türlü ihtiyacınıza çözüm üretiyoruz.

Havayolu Kargo Paketleme

IATA-DGR ve ICAO-TI konvansiyonları uyarınca tehlikeli maddelerin paketlenmesi ve işaretlenmesi, uygun paketlerin taşıma süreci için acente veya firmaya teslimi, tehlikeli maddeler kabul prosedürleri ile paketleme ve yük güvenliğini kapsayan gözetim hizmetleri ve raporlarının hazırlanması konularında danışmanlık sunuyoruz. GRP aynı zamanda IATA yetkili bir Hava Kargo Acentesidir. www.trfreigtline.com ‘dan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) Hazırlanması

Deniz yolu ile yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkileri en aza indirgenmiş ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 03.03.2015 tarihli 29284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca tehlikeli madde faaliyeti gösteren kıyı tesislerinin tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemlerle birlikte, Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen sorumlulukların ve 12. maddesinde belirtilen tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlayarak 1.1.2016 itibariyle yayımlaması zorunludur.

İdare tarafından, tehlikeli madde faaliyeti bulunan kıyı tesislerine yönelik kıyı tesisi işletme izni belgesi düzenlenmesine esas teşkil eden Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesini almak üzere yapılan başvurular değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sırasında; TMR’ nin güncel halde bulundurulduğu ve ilgililerin erişimine açık tutulduğu hususu kontrol edilecek ve gerekli görüldüğünde incelenerek uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai işlemler yapılacaktır. Bu kapsamda kıyı tesisleri için Tehlikeli Madde Rehberi hazırlıyor ve ADR uygunluk belgesi başvurularında danışmanlık ve rehberlik sağlıyoruz. Bünyemizde bulunan ADR dışında IMDG danışmanlarımız bir çok kıyı tesisinin Tehlikeli Madde trafiğini yönetiyor ve Tehlikeli Madde Rehberlerini güncel tutuyor. Bu konuda da tecrübeli Mühendis kadromuz ile sizlere destek oluyoruz.

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!