Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermeden çalışması önemlidir. Birçok sektörde fabrika açarken, madencilik yaparken, yer altı kaynakları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirirken çevreye zarar verilmediği ile ilgili girişimlerin resmi olarak yapılması gerekir. İşte burada Çevre Danışmanlık firması ne iş yapar? sorusu akla gelir.

Esas olarak çeşitli kurum ve tesislere Çevre Görevlisi istihdamı sağlayarak, çevre ile ilgili devletin istediği adımların atılması, raporların hazırlanması ve izinlerin alınması işine odaklanır. Çevre ile ilgili mevcut olan tüm mevzuata uygun şekilde çalışılması için girişimlerde bulunur. Faaliyet kolunda çevre ile ilgili lisans alması gereken veya izin işlemleri gerçekleştirmesi gereken tüm firma, kurum, kuruluş, tesis ve işletmeye bu konuda rehberlik eder, hazırlaması gereken belgeleri hazırlayarak başvurusunu gerçekleştirir.

Tüm bu süreçleri belirli bir deneyim ile profesyonel şekilde gerçekleştiren çevre danışmanlık firması en üst makam olan Bakanlık ve onun alt birimleri ile yapılacak yazışmaları da yürütür. Atık beyanlarının usulüne uygun şekilde yapılması da danışmanlık firmasının yaptığı işler arasındadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre Danışmanlık hizmeti genel olarak çevreyi korumak üzere yapılandırılmış, Bakanlık tarafından yetkili firmalar tarafından yürütülen ve çeşitli iş kollarının çalışmalarını sürdürürken çevreye zarar vermelerini önleyen bir hizmet türüdür. Bu kapsamda birçok işlem yapar ve bunları çözüm ortaklığı yaptığı firma ile gerçekleştirir.

Bu hizmet kapsamında sözleşme imzalanan firmanın Bakanlığa ait online modüllere kayıt yapılmasıyla ilk icraat gerçekleşmiş olmaktadır. Firmaya ÇED gereklidir, ÇED muafiyet belgesini almak üzere işlemler ve yazışmalar yapar. Gerekli olan evrakları eksiksiz ve tek defada kabul edilecek şekilde hazırlar. Gürültü ve Emisyon muafiyet başvurusunu da Çevre Danışmanlık firması yapar. Diğer yandan emisyon ölçümlerinin yapılması, atık suları arıtma onayının alınmasına rehberlik eder, iş alış şemasını oluşturur.

Çevre Danışmanlık Firması Sorumlulukları

Bakanlık tarafından yetkili ve izinli olduğu için Çevre Danışmanlık firmalarının da sorumlulukları vardır. İşbirliği yaptığı firmaları mevzuata ve uzmanlık alanına uygun şekilde yönlendirmek, yazışmalarını yapmak, izinlerini almak, ÇED raporu ile ilgili tüm işlemlerini yapmak gibi sorumlulukları vardır. Bu bağlamda yaptığı tüm çalışmalar ile çevrede iş yapan tesisin resmi kurumlarla arasındaki köprü görevini ifa etmektedir.

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!