Genel Bilinçlendirme ve Farkındalık Eğitimi

Bu eğitime başta tehlikeli madde muhattapları olmak üzere bilinçlenmek isteyen tüm personel katılabilir.

ADR Tarihçesi, Türkiyenin ADR geçmişi, tüm mevzuatlar ve taraflar, tarafların sorumlulukları, tehlikeli madde sınıfları, tehlikeli madde ambalajları, üretim standartları ve etiketlenme sistemleri, ambalajlama ve tanker doldurma-boşaltma prosedürleri, sızma-dökülme anında uygulanacak adımlar, tehlikeli madde taşıyan araçların uygunlukları ve gerekli evrakların tanımlanması gibi genel bilgiler aktarılarak bilinç oluşumu sağlanmaktadır.

Göreve Özgü , Emniyet ve Kimyasal Eğitimi

Bu eğitime aktif olarak tehlikeli maddelerin satın alınması, boşaltılması, yüklenmesi – sevkiyatı, paketlenmesi, doldurulması ve depolanması gibi işlem adımlarında rol alan ve firmaya tehlikeli madde girişinde ilk kontrolü gerçekleştirecek olan güvenlik personellerinin katılması gerekmektedir.

Kimyasal maddelerin tanımlanması, tehlikeli kimyasallar hakkında yönetmeliklerin önemli noktaları, tehlikeli maddelerin şahıslar üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler ve bu durumlarda uygulanacak ilk yardım yöntemleri, Kimyasal depolama kuralları, Tehlikeli atıkların tanımı, depolanması ve bertarafı hakkında bilgilendirme ve kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi aktarılarak bilinç oluşumu sağlanmakta, hem personel hem firma sağlığı güvence altına alınmaktadır.

Güvenlik Bilgi Formu Tanımlama Eğitimi

Bu eğitime firmanın MSDS çalışmalarını takip eden ya da hazırlayan kimyager, mühendis ya da kalite kontrol sorumlusu gibi personellerin katılması uygun olmaktadır.

16 Kısımdan oluşan Güvenlik Bilgi Formlarının kısım kısım açıklamaları, CLP yönetmeliğine uygunluk, ADR/IMDG/RID tanımlamaları ve anlamları açıklanarak ayrıntılı bilgi paylaşılmaktadır.

İş Başı ve Uygulama Eğitimleri

Bu eğitimler firmalara ve sektörlere göre değişiklik göstermektedir.

Personel normal şartlarda çalıştığı ortamda çalışmasını sürdürürken çalışmasını gözlemleyerek dikkat edilmesi gerekenler ya da alınması gereken önlemler kendisine örneklemelerle anlatılmakta olup bire bir eğitim olarak yapılmaktadır.

Kimyasal Dökülme Tatbikat Çalışmaları

Ön bir bilinçlendirme sonrası tehlikeli bir kimyasalın dökülmesi ya da sızıntı yapması sonrası yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterilmekte, personellerin kendilerine de tatbikatta yer verilerek konunun ciddiyetinin farkındalığı sağlanmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İçin Dökümantasyon Eğitimleri

GRP Eğitim Ekibince düzenlenen hafta sonu eğitimleri, belge almaya hak kazanmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının konu hakimiyetini ve saha bilgisini geliştirmek amacıyla düzenlenmekte, çok olumlu geri dönüşler doğurmaktadır.

A’ dan Z’ye tüm gereklilikler bu eğitimde anlatılmakta ve bir örnek klasör paylaşılmaktadır. Eğitimlerin etkinliğini ve anlaşılabilirliğini kaybetmemesi adına maksimum 5 kişi katılımlı olarak düzenlenmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları İçin 1 Günlük Saha Eğitimleri

GRP Saha Ekibince düzenlenen eğitimler yeni belge sahibi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının talebiyle orantılı 15 gün önceden planlanmaktadır.

Ziyaret gerçekleştirilecek firmalardan öncesinde izin alınarak ziyaret gerçekleştirilecek gün için stajyer Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının firmamızca Sigortası yapılmaktadır.

Sahada yapılan tüm ziyaret, denetim, eğitim ve tatbikatlara uygulamalı olarak katılımı sağlanmaktadır. Katılımlar yalnızca 1 kişi için planlanmaktadır.

Hemen İletişime Geç

Bilgi almak için hemen iletişime geç!